คลังเก็บหมวดหมู่: สนามบินของประเทศเกาหลี

สนามบินประเทศเกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู ตั้งอยู่บนเกาะเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้


รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นสนามบินที่มีความสำคัญ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้สนามบิน และมีความสะดวกสบายในการคมนาคมและบริการเช่ารถและตู่ ATM จำนวนมาก

และยังมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตังอีกด้วย และบริการทั้งการบินภายในประเทศ และนอกประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู
ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู

สนามบินแทกู
สนามบินแทกู

2. สนามบินแทกู  เป็นพื้นที่นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ และด้วยจำนวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แทกกูยังเป็นศูนย์กลางแห่งการทอผ้าอีกของประเทศเกาหลีอีกด้วย และเป็นเมืองที่มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2002 และยังเป็นศูนย์รวมการค้าขาย

สมุนไพรนานชนิดและยังมีสถานพยาบาลเกี่ยวกับแผนโบราณตะออกกว่า 300 กว่าแห่งเมืองแทกูมีหอคอยที่มีความสูงชื่อ วูบัง ตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีภูเขาพัลกงซาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง


สนามบินกิมแฮ
สนามบินกิมแฮ

3. สนามบินกิมแฮ เป็นเทืองที่มีท่าทีใหญ่ที่สุดในประเทสเกาหลีใต้  มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น้ำ นักดง และ แม่น้ำซูหยอง เป็นสนามบินที่มีความสวยงานและมีประชากรจำนวนมากที่มีใช้งานและมีการบริาการที่ทนสมัยละไฮเทค มีบริการรถเช่า รถประจำทางในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆมีสถานที่ให้เงินตราอีกด้วย รวมถึงบรรยากาศในประเทศเกาหลี่ทำให้สนามบินกิมแฮเป็นที่นิยมของผู้โดยสารจากนานๆประเทศ


สนามบินเปียงยาง
สนามบินเปียงยาง

4.สนามบินเปียงยาง ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เริ่มสั่งก่อสร้างสนามบินใหม่ในเดือน ก.ค. 2012 ท่าอากาศยานเปียงยางในเมืองเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือ อันได้แก่ แผนที่ที่ตั้งสนามบิน พิกัดที่ตั้งสนามบิน รหัสสนามบิน รายละเอียดข้อมูลติดต่อ สนามบินใกล้เคียง พยากรณ์อากาศของเมืองที่สนามบินตั้งอยู่ ตลอดจนรายชื่อสายการบินทั้งหมดที่มีเที่ยวบินไปและมาจากสนามบินเปียงยางนี้  และเป็นสนามบินที่ชาวเกาหลีเหนือนิยมใช้งานเป็นจำนวนมาก และยังมีรถไฟความเร็วสูงและทางดวนเชื่อถนนมอเตอร์เวย์


สนามบินอินชอน
สนามบินอินชอน

5.สนามบินอินชอน ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโซล โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้ และสายการบินแห่งชาติอย่างโคเรียนแอร์ รวมทั้งเอเชียน่าแอร์ไลน์ และคาร์โก360 แทนที่ท่าอากาศยานกิมโป (เดิมคือท่าอากาศยานนานาชาติกิโป) นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา อินช็อนยังได้รับการยอมรับจากสกายแทร็ก ว่าเป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว ร่วมกันกับชางงีของสิงคโปร์ และฮ่องกงของจีน ใน พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อนได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก


หน้าแรก

10 สุดยอดเครื่องบินราคาแพงที่สุดในโลก