คลังเก็บหมวดหมู่: สนามบิน

สนามบินในประเทสไทย !!

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน


เขตดอนเมืองช่วงกิโลเมตรที่ 24 ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน และกันบินภายในประเทศ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดีณ ปัจจุบัน สนามบินดอนเมืองมีสายการบินส่วน คือการบินในประเทศ กับแถวเอเชียเท่านั้น !!

สนามบินดอนเมือง

 

สนามบินประเทศเกาหลี

ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู ตั้งอยู่บนเกาะเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้


รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นสนามบินที่มีความสำคัญ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ใช้สนามบิน และมีความสะดวกสบายในการคมนาคมและบริการเช่ารถและตู่ ATM จำนวนมาก

และยังมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตังอีกด้วย และบริการทั้งการบินภายในประเทศ และนอกประเทศ

ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู
ท่าอากาศยานนานาชาติ ชองจู

สนามบินแทกู
สนามบินแทกู

2. สนามบินแทกู  เป็นพื้นที่นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ และด้วยจำนวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แทกกูยังเป็นศูนย์กลางแห่งการทอผ้าอีกของประเทศเกาหลีอีกด้วย และเป็นเมืองที่มีการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2002 และยังเป็นศูนย์รวมการค้าขาย

สมุนไพรนานชนิดและยังมีสถานพยาบาลเกี่ยวกับแผนโบราณตะออกกว่า 300 กว่าแห่งเมืองแทกูมีหอคอยที่มีความสูงชื่อ วูบัง ตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีภูเขาพัลกงซาน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง


สนามบินกิมแฮ
สนามบินกิมแฮ

3. สนามบินกิมแฮ เป็นเทืองที่มีท่าทีใหญ่ที่สุดในประเทสเกาหลีใต้  มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น้ำ นักดง และ แม่น้ำซูหยอง เป็นสนามบินที่มีความสวยงานและมีประชากรจำนวนมากที่มีใช้งานและมีการบริาการที่ทนสมัยละไฮเทค มีบริการรถเช่า รถประจำทางในการเดินทางไปยังเมืองต่างๆมีสถานที่ให้เงินตราอีกด้วย รวมถึงบรรยากาศในประเทศเกาหลี่ทำให้สนามบินกิมแฮเป็นที่นิยมของผู้โดยสารจากนานๆประเทศ


สนามบินเปียงยาง
สนามบินเปียงยาง

4.สนามบินเปียงยาง ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้เริ่มสั่งก่อสร้างสนามบินใหม่ในเดือน ก.ค. 2012 ท่าอากาศยานเปียงยางในเมืองเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือ อันได้แก่ แผนที่ที่ตั้งสนามบิน พิกัดที่ตั้งสนามบิน รหัสสนามบิน รายละเอียดข้อมูลติดต่อ สนามบินใกล้เคียง พยากรณ์อากาศของเมืองที่สนามบินตั้งอยู่ ตลอดจนรายชื่อสายการบินทั้งหมดที่มีเที่ยวบินไปและมาจากสนามบินเปียงยางนี้  และเป็นสนามบินที่ชาวเกาหลีเหนือนิยมใช้งานเป็นจำนวนมาก และยังมีรถไฟความเร็วสูงและทางดวนเชื่อถนนมอเตอร์เวย์


สนามบินอินชอน
สนามบินอินชอน

5.สนามบินอินชอน ตั้งอยู่ที่เกาะยางจอง เมืองอินช็อน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโซล โดยรองรับการเป็นท่าอากาศยานหลักของเกาหลีใต้ และสายการบินแห่งชาติอย่างโคเรียนแอร์ รวมทั้งเอเชียน่าแอร์ไลน์ และคาร์โก360 แทนที่ท่าอากาศยานกิมโป (เดิมคือท่าอากาศยานนานาชาติกิโป) นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา อินช็อนยังได้รับการยอมรับจากสกายแทร็ก ว่าเป็นท่าอากาศยานระดับ 5 ดาว ร่วมกันกับชางงีของสิงคโปร์ และฮ่องกงของจีน ใน พ.ศ. 2552 ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อนได้รับการลงคะแนนให้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก


หน้าแรก

10 สุดยอดเครื่องบินราคาแพงที่สุดในโลก

สนามบินประเทศญี่ปุ่น

สนามบินนานาชาติคันไซ เป็นสนามบินที่ลอยน้ำบนเกาะที่มนุษย์สร้างเองทั่งหมดแห่งแรกของโลกซึ่งสร้างบนเกาะนอกฝั่งทะเล senhu


อ่าวโอซาก้าได้เปิดใช้งานในเดือนกันยายน 1994ที่นี่เป็นสนามบินมาตรฐานระดับโลกที่มีลานบินยาวระดับ 4,000 เมตร สามารถใช้งานได้ 24 ชม. เชื่อมต่อ 23 ประเทศ 82 เมือง มีเที่ยวบินให้บริการระหว่างประเทศราว 194.6 เที่ยวต่อวัน และที่สนามบินนี่สะดวกเป็นอย่างมากในการคมนาคมทางบก ด้วยทางเชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟในชั้นที่ 2 และมีรถบัสสำหรับผู้โดยสารทำให้เกิดความสะดวกสบาย และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ และ ร้านค้าปลอดภาษี

สนามบินนานาชาติคันไซ
สนามบินนานาชาติคันไซ

สนามบินนาริตะ
สนามบินนาริตะ

2.สนามบินนาริตะ ป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการโดย บริษัทท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ซึ่งแปรสภาพมาจาก องค์การบริหารงานท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ เป็นสนามบินหลักที่ให้บริกาศผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่น และเป็นมีปลายทางไปหลายประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา เป็นสนามบินที่รองรับผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทสญี่ปุ่นรองจาก(สนามบินฮะเนะดะ) ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศญี่ปุ่นและอันดับ 3 ของโลก


สนามบินฮะเนะดะ
สนามบินฮะเนะดะ

3. สนามบินฮะเนะดะ  หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว เป็นสนามบินที่ถูกก่อตั่งเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ ราวๆปี1930 และถูกใช้เป็นสนามบินหลักของโตเกียวมาตลอด จนกระทั่งปี 1978 ที่มีการเปิดท่าอากาศยานานาชาติโตเกียวแห่งใหม่ (นาริตะ) ทำให้สนามบินฮะเนะดะถูกใช้เป็นสนามบินหลักของเที่ยวบินภายในประเทศของญี่ปุ่น และได้ขยายมาใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแบ่งเบาปริมาณผู้โดยสารจากสนามบินนาริตะ และเป็นสนามบินใหญ่ที่เอาไว้รองรับเที่ยวบินของสารการบินพาณิชย์มากถึง 2 สนามบิน จากสถิติปี 2013 ระบุว่า โตเกียวเป็นเมืองที่มีปริมาณผู้โดยสารของสนามบินมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากลอนดอน และ นิวยอร์กเลยทีเดียว


 

สนามบินโอกินาว่า
สนามบินโอกินาว่า

4.สนามบินโอกินาว่า ท่าอากาศยานนาฮะ หรือ “สนามบินนาฮะ” (หรือบ้างสะกดว่านะฮะ) และรู้จักกันทั่วไปว่า “สนามบินโอกินาว่า” หรือ “สนามบินโอกินาว่า”เป็นสนามบินหลักของเมืองนาฮะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยุ่ใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บนหมู่เกาะกลางทะเลระหว่างแผ่นดินญี่ปุ่นและประเทศไต้หวันสนามบินโอกินาว่าประกอบด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง ดังนี้ อาคารผู้โดยสารในประเทศ เป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดของสนามบิน


สนามบินฟุกุโอกะ
สนามบินฟุกุโอกะ

5.สนามบินฟุกุโอกะ  เป็นสนามบินนานาชาติหลักของเกาะคิวชู (Kyushu) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มีความหนาแน่นของผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นสนามบินแบบลู่วิ่งเครื่องบินเดียวที่มีความหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย  สนามบินฟุกุโอกะรองรับผู้โดยสารได้ 20 ล้านคนต่อปี (รวมทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร) มีความสะดวกสบาย ในการคมนาคมการบก

และ มีบิรการรถโดยาร และรถแท็กซี่ และยังมีตู้ ATM กับ ตู้แลกเงินตรา ที่สำคัญ มีอาหารที่อร่อยละราคาประหยัด


หน้าแรก

สนามบินประเทศเกาหลี

สนามบินของประเทศสหรัฐอเมริกา

สนามบิน Charlotte Douglas International Airport เป็นท่าอากาศยานนานาชาติพานิชย์ ตั้งอยู่ ณ เมืองชาร์ล็อตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา


ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2478 เป็นสนามบินท้องถิ่นของเมือง พ.ศ. 2497 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นท่าอากาศยานชาร์ล็อตต์/ดักลาส ตามชื่อของอดีตนายกเทศมนตรีเมืองชาร์ลอตต์ เบน เอลเบิร์ต ดักลาส และเปลี่ยนชื่อดังเช่นในปัจจุบันใน พ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของสารการบิน UL airway มีเที่ยวมีทั้งภายในประเทษละต่างประเทศมากกว่า 135 แห่ง เป็น 1ใน30 อันดับแรกที่มีความหนาแน่นสูงสุดของผู้โดยสารของโลกอีกด้วย และเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ 9 ของสหัฐอเมริกา เป็นที่ 24 ของโลก

สนามบิน Charlotte Douglas International Airport
สนามบิน Charlotte Douglas International Airport

สนามบิน Indianapolis Airport
สนามบิน Indianapolis Airport

2.สนามบิน  Indianapolis Airport  อยู่ในเมืองอินเดียแนโพลิสประเทศสหรัฐอเมริกา สนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐอินเดียน่าและตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางตะวันตก 11.2 กิโลเมตร มีสายการบินพาณิชย์ประมาณ 10 รายที่ให้บริการที่สนามบินแห่งนี้ ซึ่งรองรับผู้โดยสารประมาณ 7.4 ล้าน มีจุดหมายปลายทางไปทั่วๆประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงที่อื่นๆ เช่น แคนาดา เม็กซิโก  เป็นสนามบินที่มีความสวยมากในเวลาการคืนและเป็นสนามบินที่มีผู้โดยใช้งานเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยงต่างประเทศ


สนามบิน Tampa International Airport
สนามบิน Tampa International Airport

3. สนามบิน Tampa International Airport ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองไปหกไมล์ ให้บริการแก่อ่าวกลางของฟลอริด้าบนชายฝั่งเม็กซิโก สนามบินเป็นศูนย์กลางสำหรับซิลเวอร์แอร์เวย์ สายการบินอื่น ๆ เป็นหนึ่งในสองสนามบินของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ไปยังประเทศคิวบาและสิ่งอำนวยจำนวนมาก เช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร ตู้ ATM การแลกเปลี่ยนเงินตรา และบริการอื่นๆ


สนามบิน Portland International Airport
สนามบิน Portland International Airport

4. สนามบิน  Portland International Airport  เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออริกอน (Oregon) ประเทศสหรัฐอเมริกา และรับผู้โดยสารมากกว่า 90 % ที่เดินทางเข้าออกจากรัฐนี่ และเป็นสนามบินหลักของเมือง

Portland ติดแม่น้ำโคลัมเบีย และสนามบินนี้มีปลายทางไปทั่วโลกและภายในประเทศ เช่น เอเชีย ยุโรป และมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินพอร์ตแลนด์กว่า 18.3 ล้านคน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 227,000 เที่ยว

และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยมีรถต่างๆค่อยให้บริการไม่ว่าจะเป็น รถแท็กซี่ รถโดยสาร รถเช่า รถจักรยานยนต์ และยังมีร้านอาหารที่น่าสนใจอยุ่เยอะมาก


สนามบิน Minneapolis–St. Paul International Airport
สนามบิน Minneapolis–St. Paul International Airport

5.สนามบิน Minneapolis–St. Paul International Airport  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมินนีแอโพลิสและตัวเมืองเซนต์พอลราว 16 กิโลเมตร เป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดในแถบอัปเปอร์ มิดเวสต์ สนามบินนี้เป็นสนามบินสาธารณะร่วมกับทหาร ในปี ค.ศ. 2014 มีผู้โดยสารเดินทางถึง 35 ล้านคน สนามบินซึ่งมีทางขึ้นลงของเครื่องบินสี่ทางและอาคารผู้โดยสารสองหลังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบินของสายการบินเดลตาแอร์ไลน์ส และซันคันทรีย์แอร์ไลน์ส ผู้โดยสารสามารถใช้บริการ 14 สายการบิน บินตรงไปยังจุดหมายในสหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก อเมริกากลาง แคริบเบียน และยุโรป และมีความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังที่ต่างๆในประเทศ

และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างเยอะมาก เช่น ล็อคเกอร์รับฝากกรเป๋า ตู้ ATM ที่แลกเปลี่ยนเงิน อินเตอร์เน็ต wifi และจุดชาร์ทบาตในสถานที่ต่างๆ และ ร้านอาหารอร่อยๆที่มีจำนวนมาก


หน้าแรก

สนามบินประเทศญี่ปุ่น

สนามบินในประเทศจีน

 

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เป็นสนามบินระหว่างประเทศสนามบินหลักของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 32 กิโลเมตร (20 ไมล์) ในเขตฉาวหยาง และบางส่วนของ เขตซุ่นอี้]บริหารงานโดย บริษัทท่าอากาศยานปักกิ่งแคปิตอล ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ รหัสสนามบิน IATA ของปักกิ่งคือ PEK มาจากการถอดความชื่อของปักกิ่งเป็นอักษรโรมันแบบเดิม (Peking) สนามบินปักกิ่งมีเที่ยวบินมากกว่า 120 เส้นทาง และเป็นสนามบินที่มีอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 รอง จาก ท่าอากาศซยานนานาชาติดูไบ และถือว่าเป็นสนามบินที่ใช้พิ้นที่สร้างใหญ่เป็นอันดับ 6 ของสนามบินโลกอีกด้วย

สนามบินปักกิ่ง
สนามบินปักกิ่ง

สนามบินคุนหมิง
สนามบินคุนหมิง

2.ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางชุย หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินฉางชุย” และ “สนามบินคุนหมิง” เป็นสนามบินแห่งใหม่ที่ให้บริการแทนที่สนามบินคุนหมิงเดิมที่มีขนาดเล็กและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว โดยสนามบินแห่งนี้เปิดบริการในปี พ.ศ. 2555 ให้บริการครอบคลุมพื้นที่เมืองคุนหมิง อยุ่ในมณฑลยูนนาน และติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก และ เป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่สูงถึง 2,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นสนามบินที่มีการพัฒนาตัวอาคารละนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วอีก เพราะเป็นสนามบินที่มีความสะดวกสบายสามารถหารถไปต่อตามที่ต่างๆได้ง่าย


ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋-ยฺหวิน
ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋-ยฺหวิน

3.ท่าอากาศยานนานาชาติกว่างโจวไป๋-ยฺหวิน เป็นท่าอากาศยานหลักของนครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งในประเทศจีน สนามบินกว่างโจวไป๋ได้ทำสถิติที่มีผู้โดยสารมากที่สุดเป็นอันดับสองของจีนรองมาจาก ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง และเป็นอันดับที่ 16 ของโลก สนามบินกว่างโจวไป๋เปิดทำการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2004 เพื่อทดแทนสนามบินแห่งเก่าที่มีอายุกว่า 72 ปี ซึ่งในปัจจุบันได้ปิดใช้งานแล้ว สนามบินแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยงบประมาณกว่า 1.98 หมื่นล้านหยวน มีที่ตั้งห่างจากตัวเมืองกว่างโจวไปทางเหนือราว 27 กิโลเมตร และมีขนาดใหญ่กว่าสนามบินเดิมถึงเกือบห้าเท่า


สนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียว
สนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียว

4.สนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียว สนามบินเซี่ยงไฮ้ หงเฉียวหรือท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ หงเฉียวในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเป็นสนามบินที่มีตั๋วเครื่องบินในราคารที่ประหยัด หรือว่าจะบินจากสนามบินไฮ้หงเฉียวไปยังปลายทางยอดนิยม  และยังมีโรงแรมที่พักในเซี่ยงไฮ้เพื่อช่วยให้คุณสามรถค้นหาตั๋วหรือโรงแรมในราคาที่ถูกได้เป็นสนามบินที่มีความสะดวกสบายละมีผู้โดยสารจำนวนเยอะมากที่เข้ามาใช้งาน


สนามบินเซินเจิ้น
สนามบินเซินเจิ้น

5.สนามบินเซินเจิ้น มีอีกชื่อเรียกว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเซินเจิ้นเป่าอัน เป็นสนามบินหลักที่มีบริการผู้โดยสารเขตเมืองเซินเจิ้น และยังเป็นสนามบินที่มีเขตปกครองพิเสษ จึงเป็นสนามบินที่สำคัญของประเทศจีน สนามบินเซินเจิ้นรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี โดยปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสารให้บริการหลังเดียว มีประตูทางออกขึ้นเครื่องทั้งหมด 62 ประตู และรันเวย์ 2 เส้นทาง เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ห่างจากตัวเมืองเซินเจิ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 32 กิโลเมตร ละยังมีเทคโนโลยีสุดไฮเทค ที่ติดตั่งหุ่นยนต์ให้บริการกับลูกค้าอีกด้วย


หน้าแรก

สนามบินของประเทศสหรัฐอเมริกา

สนามบินของประเทศไทย

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (ชื่อเดิมคือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า สนามบินดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน


เขตดอนเมืองช่วงกิโลเมตรที่ 24 ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ของโลกได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน หรือระหว่างทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ได้อย่างดีปัจจุบันสนามบินดอนเมืองส่วนมากเป็นการบิน ภายในประเทศ กับ ภายในเอเชีย

สนามบินดอนเมือง

 

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ

2.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ที่ถนนเทพรัตนและทางพิเศษบูรพาวิถี ในเขตตำบลหนองปรือและตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร ประมาณ 25 กิโลเมตร เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549  รัฐบาลได้กำหนดให้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศไทยแทนท่าอากาศยานดอนเมือง และตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการบินในทวีปเอเชีย และทวีปต่างๆ อีกทั้งการเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการดีที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2553


 

สนามบินเชียงราย
สนามบินเชียงราย

3.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสนามบินเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 4 กิโลเมตร ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นสนามบินที่ชาวต่างชาติสนมาเทียวไม่น้อย เพราะจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อากาศเย็นสบาย เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ในจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง ที่ดำเนินงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนือ โดยมีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นเป็นลำดับสี่ รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต


 

สนามบินภูเก็ต
สนามบินภูเก็ต

4.สนามบินภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สามของประเทศ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ บินมาลงทุกวัน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 222 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 32 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 94,800 ตารางเมตร แท๊กซี่เวย์ 8 จุด ทิศเหนือเป็นภูเขา ทิศใต้เป็นสวนยางพารา ทิศตะวันตกเป็นชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นสนามบินใหม่และใหญ่มาก  สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 6,500,000 คนต่อปี โดยในปี พ.ศ. 2557 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะขยายสนามบินแห่งนี้ ซึ่งจะช่วยให้สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12,500,000 คนต่อปี  ส่วนมากจะเป็น นักท่องเที่ยวจากต่างชาติและเป็นสนามบินที่น่าสนใจจากต่างชาติ ปัจจุบันส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่ได้เปิดใช้บริการแล้วในปี พ.ศ. 2561 ท่าอากาศยานภูเก็ต รับผู้โดยสารทั้งหมด


 

สนามบินเชีงใหม่
สนามบินเขียงใหม่

5.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือสนามบินเชียงใหม่ (อังกฤษ: Chiang Mai International Airport) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 4 กิโลเมตร ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 1 ในจำนวนทั้งหมด 6 แห่ง ที่ดำเนินงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นศูนย์กลางทางการบินของภาคเหนือ โดยมีเที่ยวบินเข้าออกหนาแน่นเป็นลำดับสี่ รองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต

เป็นสนามบินที่สำคัญอีกสนามบินหนึ่งในประเทศไทย เพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยว  มีพื้นที่กว่า 1,600 ไร่ ปัจจุบันมีอาคารผู้โดยสาร 2 หลัง คือหลังเดิม เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และหลังใหม่ เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยท่าอากาศยานแห่งนี้ สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 8 ล้านคนต่อปี และมีสถิติปริมาณอากาศยานพาณิชย์


หน้าแรก

สนามบินในประเทศจีน