สนามบิน

สนามบินในประเทศจีน

[caption id="attachment_429" align="aligncenter" width="500"] สนามบินปักกิ่ง[/caption] 1.ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เป็นสนามบินระหว่างประเทศสนามบินหลั…

Read more
สนามบินในประเทศจีน
Top